سردرد

پادکست صوتی عاشقانه

 نویسنده: حمید سلیمی

  گوینده: سپهر خامه ور

من سرم بیش از آن درد می کند که روزی خوب شوم…

اشتراک گذاری

برای اشتراک گذاری از دکمه های زیر استفاده کنید
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin

سپهر خامه ور:

بازگشت به بالا