روزمرگی فصل اول قسمت چهارم

سریال صوتی روز مرگی ـ فصل اول قسمت چهارم • صداپیشگان به ترتیب ورود : ‌ ‌‌|آرزو حجازی‌ ‌|امیر پارساجو ‌ | ساغر قائمی ‌ | بهنام لواسا...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل اول قسمت سوم

سریال صوتی روزمرگی ـ فصل اول قسمت سوم ‌• صداپیشگان به ترتیب ورود : ‌ |امیر پارساجو ‌‌|آرزو حجازی‌ ‌ ‌‌• نویسنده : ‌ |‌امیرحسین سرمنگ...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل اول قسمت دوم

سریال صوتی روز مرگی ـ فصل اولقسمت دوم‌• صداپیشگان به ترتیب ورود :‌‌‌|آرزو حجازی‌ ‌|امیر پارساجو ‌‌ ‌|ساغر قائمی‌ ‌‌‌‌• نو...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل دوم قسمت پنجم

•سریال صوتی روزمرگیفصل دوم _ قسمت پنجم (قسمت آخر)•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی•کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو•دستیا...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل اول قسمت اول

سریال صوتی روزمرگی ـ فصل اول قسمت اول ‌• صداپیشگان به ترتیب ورود : ‌ ‌‌|آرزو حجازی‌ ‌ ‌ ‌|ساغر قائمی‌ ‌ ‌ |‌بهنام لواسانی ‌ ‌‌• نویس...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل دوم قسمت چهارم

سریال صوتی روزمرگی فصل دوم _ قسمت چهارم •نویسنده: امیرحسین سرمنگانی •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو •دستیار کارگردان: صحرا...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل دوم قسمت سوم

سریال صوتی روزمرگی فصل دوم _ قسمت سوم •نویسنده: امیرحسین سرمنگانی •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو •دستیار کارگردان: صحرا ا...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل دوم قسمت دوم

سریال صوتی روزمرگی فصل دوم _ قسمت دوم •نویسنده: امیرحسین سرمنگانی •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو •دستیار کارگردان: صحرا ا...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل دوم قسمت اول

سریال صوتی روزمرگی فصل دوم _ قسمت اول •نویسنده: امیرحسین سرمنگانی •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو •دستیار کارگردان: صحرا ا...

ادامه مطلب