روزمرگی فصل دوم قسمت پنجم

•سریال صوتی روزمرگیفصل دوم _ قسمت پنجم (قسمت آخر)•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی•کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو•دستیا...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل دوم قسمت چهارم

سریال صوتی روزمرگی فصل دوم _ قسمت چهارم •نویسنده: امیرحسین سرمنگانی •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو •دستیار کارگردان: صحرا...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل دوم قسمت سوم

سریال صوتی روزمرگی فصل دوم _ قسمت سوم •نویسنده: امیرحسین سرمنگانی •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو •دستیار کارگردان: صحرا ا...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل دوم قسمت دوم

سریال صوتی روزمرگی فصل دوم _ قسمت دوم •نویسنده: امیرحسین سرمنگانی •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو •دستیار کارگردان: صحرا ا...

ادامه مطلب

روزمرگی فصل دوم قسمت اول

سریال صوتی روزمرگی فصل دوم _ قسمت اول •نویسنده: امیرحسین سرمنگانی •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو •دستیار کارگردان: صحرا ا...

ادامه مطلب