سریال صوتی روزمرگی ـ فصل اول
قسمت اول

‌• صداپیشگان به ترتیب ورود :

‌‌|آرزو حجازی‌

‌ ‌|ساغر قائمی‌

‌ |‌بهنام لواسانی

‌‌• نویسنده :

|‌امیرحسین سرمنگانی
‌‌
‌• طراح و کارگردان :‌
‌‌
‌|امیر پارساجو‌

سایر قسمت ها:​

روزمرگی فصل اول قسمت دوم

سریال صوتی روز مرگی ـ فصل اولقسمت دوم ‌• صداپیشگان به ترتیب ورود :‌‌‌|آرزو حجازی‌ ‌|امیر پارساجو ‌‌ ‌|ساغر قائمی‌ 

Read More »
بازگشت به بالا