سریال صوتی روز مرگی ـ فصل اول
قسمت دوم

‌• صداپیشگان به ترتیب ورود :

‌‌|آرزو حجازی‌

|امیر پارساجو

‌ ‌|ساغر قائمی‌ 


‌‌• نویسنده :

‌|‌امیرحسین سرمنگانی
‌‌
‌• طراح و کارگردان :‌
‌‌
‌|امیر پارساجو‌

سایر قسمت ها:​

بازگشت به بالا